systemnewss | e-blogi.pl
Blog systemnewss
Systemy rejestracji czasu pracy 2017-09-11

 


Systemy rejestracji czasu pracy


 


Automatyczne systemy rejestracji czasu pracy funkcjonują obecnie w niejednej krajowej działalności. Przedstawiamy główne zalety wdrożenia takiego rozwiązania.

Ewidencja czasu pracy i grafiki pracowników
Automatyzacja tworzenia ewidencji czasu pracy stanowi jeden z istotnych powodów, dla którego właściciele przedsiębiorstw decydują się na wdrożenie do swojej działalności systemu RCP. Nie jest to jednak jedyna czynność, jakiej wykonywaniem może zajmować się komputer. rejestracja czasu pracy Mowa właśnie o układaniu grafików dla poszczególnych pracowników, które większość dostępnych w branży systemów potrafi stworzyć samodzielnie.

Efektywne zarządzanie i bezpieczeństwo
System rejestracji czasu pracy pozwala w każdej chwili uzyskać informacje o wszystkich przebywających w budynku pracownikach, dając nam większą kontrolę nad personelem. kontrola dostępu Rozwiązanie takie pozytywnie wpływa także na poziom bezpieczeństwa. Jesteśmy bowiem w stanie nie tylko sprawdzić, kto jako ostatni przebywał w konkretnym pomieszczeniu, ale i umożliwić dostęp do wybranych pokojów wyłącznie pracownikom mającym dodatkowe uprawnienia.


Elektroniczny system rejestracji czasu pracy 2017-09-11

 


Elektroniczny system rejestracji czasu pracy


 


Elektroniczny system rejestracji czasu pracy staje się powoli standardem w wielu polskich firmach. Stanowi on rozwiązanie nie tylko wygodne, ale i niezwykle przydatne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Warto jednak starannie wybrać firmę, która zajmie się przygotowaniem i wdrożeniem systemu.

Doświadczenie i referencje
Podstawowym kryterium wyboru przedsiębiorstwa zajmującego się systemami RCP powinno być doświadczenie przy realizacji podobnych zadań. Warto odwiedzić stronę internetową interesującej nas firmy oraz sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteśmy jednym z pierwszych jej klientów. kontrola dostępu W tak istotnej kwestii, jak kontrola czasu pracy (często ponadto związana z kontrolą dostępu) nie powinniśmy bowiem polegać na osobach niedoświadczonych, które dopiero uczą się swojego fachu.
Dodatkowym atutem przemawiającym za wyborem konkretnej firmy są liczne referencje wystawione przez zadowolonych klientów.

Indywidualne podejście
Każde przedsiębiorstwo jest inne, podobnie zresztą jak każdy biurowiec czy zakład przemysłowy. Firma wdrażająca system rejestracji czasu pracy powinna być elastyczna i zdolna do precyzyjnego dopasowania oferty do naszych potrzeb. kontrola czasu pracy Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdecydowania się na liczne usługi dodatkowe, takie jak kontrola dostępu do konkretnych pomieszczeń.

Edukacja pracowników
Bardzo ważnym, choć często pomijanym aspektem związanym z wdrożeniem systemu kontroli czasu pracy jest skuteczne zapoznanie z nim pracowników naszej firmy. Najlepsze rozwiązanie stanowi zorganizowanie krótkiego szkolenia, podczas którego dowiedzą się oni wszystkich najważniejszych informacji na temat korzystania z wprowadzonego systemu. Warto zatem wybrać ofertę takiego przedsiębiorstwa, które będzie w stanie je przeprowadzić.

Nadzór nad systemem
Współpraca z firmą wdrażającą system RCP nie powinna zakończyć się wraz z momentem jego instalacji. Dobrze jest mieć pewność, że na wypadek potrzeby będzie istniała możliwość wprowadzenia zmian, a w przypadku wystąpienia problemów technicznych udzielone zostanie odpowiednie wsparcie.


Jak wybrać firmę montującą systemy RCP? 2017-09-11

 


Jak wybrać firmę montującą systemy RCP?


 


System RCP, czyli rejestracji czasu pracy stanowi niezwykle przydatne i wygodne narzędzie, bardzo chętnie wybierane przez właścicieli biur i zakładów przemysłowych. Jedynym dylematem pozostaje zazwyczaj zdecydowanie się na usługi jednej z wielu firm świadczących tego rodzaju wdrożenia.

O wyborze firmy
Poszukiwania firmy oferującej systemy rejestracji czasu pracy powinniśmy naturalnie rozpocząć od przejrzenia Internetu. kontrola czasu pracy Za jego pośrednictwem ogłasza się bowiem mnóstwo tego typu przedsiębiorstw, spośród których z pewnością wybierzemy to jedno, jakiemu zlecimy wdrożenie systemu w naszej firmie.
Czym należy kierować się podczas wyboru? ewidencja czasu pracy Oczywiście należy wziąć pod uwagę to, jak bardzo oferowane przez dane przedsiębiorstwo usługi odpowiadają potrzebom naszej działalności. Jeśli zaś mamy nietypowe oczekiwania, dobrze by było, aby usługodawcę cechowała elastyczność w dopasowaniu różnego typu rozwiązań.
Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie firmy oraz to, od jak dawna funkcjonuje ona na rynku. Dziesiątki udanych realizacji stanowią prawie gwarancję na to, iż elektroniczna kontrola czasu pracy będzie bezproblemowo funkcjonować także w naszym biurowcu czy zakładzie.

Komunikacja z klientem
Cechą wyróżniającą lepsze firmy z branży systemów RCP jest dobra komunikacja z klientami - zarówno w okresie rozmów poprzedzających wdrożenie, jak również już po ukończeniu prac. Zupełnie naturalną rzeczą jest bowiem konieczność wprowadzenia pewnych zmian w późniejszym terminie, dlatego też warto wybrać usługodawcę, który w razie potrzeby będzie w stanie ich bez problemu dokonać.


Ewidencja czasu pracy - elektronicznie czy tradycyjnie? 2017-09-11

 


Ewidencja czasu pracy - elektronicznie czy tradycyjnie?


 


Zacząwszy od 2017 roku, większość właścicieli polskich przedsiębiorstw zobligowanych jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Choć jeszcze wiele firm opracowuje je w sposób tradycyjny, nie sposób nie wspomnieć o rozwiązaniach pozwalających kompletnie automatyczne ich generowanie.

Korzyści związane z elektroniczną ewidencją czasu pracy
Jeśli chcemy, aby ewidencja czasu pracy przygotowywana była nie przez pracownika, a komputer, powinniśmy pomyśleć o wprowadzeniu elektronicznego systemu RCP. ewidencja czasu pracy Rozwiązanie takie wiąże się z trzema podstawowymi korzyściami. Po pierwsze, zarówno rejestrowanie czasu pracy, jak i wykonywanie związanych z nim obliczeń będzie odbywało się całkowicie automatycznie. Po drugie, zwiększymy bezpieczeństwo, istotnie minimalizując ryzyko wejścia do budynku osoby nieupoważnionej. system rejestracji czasu pracy Po trzecie zaś, stosowane przez naszych pracowników karty zbliżeniowe będą stanowiły znacznie wygodniejsze rozwiązanie niż tradycyjne klucze.

Raporty i analizy
Przetwarzanie informacji zbieranych w postaci elektronicznej jest nie tylko łatwe, ale również pozwala na tworzenie różnego rodzaju raportów oraz analiz, wśród których wymagana prawnie ewidencja czasu pracy stanowi zaledwie wierzchołek góry lodowej. Zawdzięczając ich wprowadzeniu będziemy w stanie podejmować rozsądniejsze decyzje związane z naszym personelem, w rezultacie skutecznie zwiększając efektywność pracowników.

Dodatkowe usługi
Wprowadzenie systemu rejestracji czasu pracy to często również wspaniała okazja do zastosowania dodatkowych rozwiązań, takich jak na przykład elektroniczna kontrola dostępu do najważniejszych pomieszczeń.


System rejestracji czasu pracy: nie tylko dla dużych firm 2017-09-11

 


System rejestracji czasu pracy: nie tylko dla dużych firm


 


Dużo małych oraz średnich przedsiębiorców unika zaimplementowania w swej działalności systemu rejestracji czasu pracy twierdząc, iż jest to rozwiązanie przeznaczone tylko i wyłącznie dla wielkich firm. W rzeczywistości jednak są oni w stanie skorzystać na jego wprowadzeniu w dokładnie takim samym stopniu, co właściciele wielkich firm.

Po co mi system RCP?
Nie jest tajemnicą, iż rejestracja czasu pracy w klasyczny sposób oraz późniejsze rozliczanie pracowników w oparciu o nią wiąże się z ogromną ilością papierkowej roboty. system rejestracji czasu pracy Każda firma musi również przeznaczyć pewne środki na przygotowanie grafików dla osób w niej działających. Wszystkie powyższe czynności mogą być zaś wykonywane przez system rejestracji czasu pracy w sposób w pełni automatyczny. Bardzo często jest również możliwość generowania rozmaitych raportów i analiz - funkcjonowanie systemu RCP związane jest bowiem zwykle z gromadzeniem dużej ilości informacji o efektywności oraz zachowaniu naszych pracowników.

Nie tylko dla sporych firm
Elektroniczna kontrola czasu pracy doskonale sprawdza się również w małych przedsiębiorstwach, a to w ogromnej mierze za sprawą różnego typu dodatkowych korzyści, z jakimi się wiąże. system rcp Może to być na przykład ograniczenie dostępu do niektórych pomieszczeń biurowych lub zakładowych w nietypowych godzinach czy umożliwienie wejścia do nich jedynie pracownikom mającym specjalne uprawnienia. Dla wielu właścicieli przedsiębiorstw istotna jest jeszcze możliwość wypożyczenia identyfikatora (zwykle pod postacią karty zbliżeniowej) wizytującym firmę gościom, na co pozwala większość systemów tego rodzaju.


Automatyczna rejestracja czasu pracy 2017-09-11

 


Automatyczna rejestracja czasu pracy


 


Automatyczny system RCP pozwala nie tylko uprościć formalności związane z ewidencją czasu pracy i jego rozliczaniem, ale również umożliwia wprowadzenie do naszej firmy dodatkowych rozwiązań dotyczących z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej zaś efektywnego zarządzania personelem.

Elektroniczny system rejestracji czasu pracy
Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest od pewnego czasu wymagane prawnie. Tradycyjne opracowywanie takiego dokumentu pozostaje jednak niezwykle żmudnym zajęciem, na które bez potrzeby musimy poświęcać masę czasu. system rcp Na szczęście pod koniec drugiej dekady XXI mamy dostęp do licznych rozwiązań elektronicznych, a jednym z nich jest system rejestracji czasu pracy.
Najczęściej polega on na wyposażeniu naszych pracowników w specjalne karty zbliżeniowe oraz umieszczeniu w budynku firmy urządzeń zapewniających ich odczyt. Dzięki temu przyjście jakiejkolwiek osoby do pracy jest rejestrowane w systemie, podobnie jak jej opuszczenie po zrealizowaniu swoich obowiązków. rejestracja czasu pracy System rejestracji czasu pracy jest również w stanie automatycznie porównywać rzeczywistą aktywność pracownika z jego grafikiem i sprawdzać, czy wszystko idzie zgodnie z planem.
Wiele systemów RCP funkcjonuje na zasadzie otwierania drzwi budynku przedsiębiorstwa dopiero po okazaniu przez pracownika jego karty. Naturalną kolej rzeczy stanowi więc ich wykorzystanie w celu zaawansowanej kontroli dostępu. Może ona polegać na przykład na umożliwieniu pracownikom wejścia do budynku tylko w określonych godzinach, lub objęciu niektórych pomieszczeń dodatkową ochroną.


Dlaczego warto zdecydować się na elektroniczny system RCP? 2017-09-11

 


Dlaczego warto zdecydować się na elektroniczny system RCP?


 


Elektroniczny system RCP (rejestracji czasu pracy) pozwala nie tylko w łatwy sposób spełnić obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, ale i pozwala uzyskanie większej kontroli nad naszymi pracownikami.

Łatwe zarządzanie personelem
Elektroniczna kontrola czasu pracy zdecydowanie ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi wewnątrz przedsiębiorstwa i pozwala ich efektywniejsze wykorzystanie. Tego rodzaju system pozwala bowiem na automatyczne układanie grafików dla naszych pracowników i późniejszą weryfikację ich wykonywania. rejestracja czasu pracy W dowolnej chwili możemy także zorientować się, które osoby obecne są dzisiaj w pracy.
Zgromadzone przez dłuższy czas dane stanowią zaś interesujący przedmiot do różnego typu analiz - rozpocząwszy od łatwego wychwycenia często spóźniających się pracowników, aż po zaawansowane analizy statystyczne, realizowane w celu zwiększenia efektywności działania całego przedsiębiorstwa.

Kontrola dostępu
System rejestracji czasu pracy bardzo często połączony jest z kontrolą dostępu do firmowych budynków czy pojedynczych pomieszczeń. kontrola dostępu Dzięki temu pracownik jest w stanie przy wykorzystaniu karty zbliżeniowej nie tylko zarejestrować w systemie swoją obecność, ale być w stanie otworzyć drzwi zamknięte dla osób spoza przedsiębiorstwa. Oczywiście istnieje również możliwość przyznania dostępu do poszczególnych pomieszczeń tylko wybranym pracownikom.
Niektóre firmy zajmujące się wdrażaniem tego rodzaju systemów oferują również inne metody weryfikacji uprawnień danej osoby - specjalne urządzenia potrafią rozpoznawać na przykład odcisk palca bądź rysy twarzy.


Elektroniczna kontrola czasu pracy: wygoda i bezpieczeństwo 2017-09-11

 


Elektroniczna kontrola czasu pracy: wygoda i bezpieczeństwo


 


Jeśli pragniemy skutecznie zarządzać pracą personelu naszej działalności, a dodatkowo cenimy sobie wygodę i bezpieczeństwo, na pewno powinniśmy rozważyć wdrożenie automatycznej kontroli czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy
Szczegółowo rozpisana ewidencja czasu pracy powinna od 2017 roku być koniecznym elementem każdego przedsiębiorstwa. kontrola dostępu Dokładna kontrola czasu pracy w tradycyjny sposób stanowi jednak zadanie bardzo żmudne, a dodatkowo nie wpływa pozytywnie na efektywność funkcjonowania całej firmy. kontrola czasu pracy Więc coraz większą renomą cieszą się tzw. systemy RCP (rejestracji czasu pracy). Pozwalają one skuteczną i prostą kontrolę personelu - zarówno z punktu widzenia zarządu przedsiębiorstwa, jak również samych pracowników.

Bezpieczeństwo
Wprowadzenie systemu rejestracji czasu pracy stanowi jednocześnie znakomitą okazję do łatwego usprawnienia bezpieczeństwa w naszej działalności. Pracownik, wchodząc do budynku lub określonego miejsca może użyć specjalnej karty lub posłużyć się odciskiem swojego palca (system odnotowuje wtedy ponadto jego obecność). Istnieje oczywiście możliwość skonfigurowania kontroli dostępu w taki sposób, aby do wejścia do niektórych pomieszczeń byli uprawnieni tylko i wyłącznie wybrani pracownicy.

Wygoda
Wykorzystanie kart zbliżeniowych lub czytników linii papilarnych pozwala zupełnie wyeliminować użycie tradycyjnych kluczy, stanowiąc jednocześnie znacznie wygodniejszą ich alternatywę. Doceniają to zwłaszcza pracownicy, którzy często poruszają się w obrębie budynku przedsiębiorstwa.


Jaki system RCP wybrać? 2017-09-11

 


Jaki system RCP wybrać?


 


System rejestracji czasu pracy (RCP) stanowi chętnie wykorzystywane narzędzie w jeszcze większej ilości lokalnych firm. Na rynku działa natomiast wiele przedsiębiorstw oferujących zaimplementowanie tego systemu. Które spośród nich wybrać?

Określmy oczekiwania oraz potrzeby naszej firmy
Pierwszym naszym krokiem powinno być precyzyjne określenie naszych oczekiwań co do systemu RCP. Nie każdy produkt dostępny na rynku okaże się bowiem w takim samym stopniu skuteczny dla każdego przedsiębiorstwa. Niektóre z nich dedykowane są przede wszystkim dla dużych firm, inne natomiast lepiej sprawdzają się w małych i średnich. kontrola czasu pracy Trzeba także zastanowić się, jakie dodatkowe funkcje powinien posiadać poszukiwany przez nas system rejestracji czasu pracy. Może to być dla przykładu ścisła kontrola dostępu do wrażliwych miejsc w siedzibie przedsiębiorstwa.

System ściśle dopasowany do potrzeb
Niezależnie od tego, czy sprecyzowane przez nas potrzeby naszej firmy są zupełnie standardowe, czy też ekstremalnie nietypowe, warto sięgnąć po taki system RCP, który na wypadek konieczności będzie mógł zostać do nich odpowiednio dopasowany. ewidencja czasu pracy W następstwie otrzymamy pewność, że jego wprowadzenie zapewni naszemu przedsiębiorstwu wymierne korzyści.

Wygoda pracowników
Głównym celem zaimplementowania systemu rejestracji czasu pracy w każdej firmie jest komfort i wygoda w zarządzaniu personelem i jego kontrolowaniu. Warto jednak dopilnować, aby z takimi wartościami mieli styczność także nasi pracownicy. Z ich punktu widzenia system powinien być więc intuicyjny i prosty w codziennym użytkowaniu.


Korzyści związane z kontrolą czasu pracy 2017-09-11

 


Korzyści związane z kontrolą czasu pracy


 


Wprowadzenie systemu zezwalającego na automatyczną kontrolę czasu pracy potrafi poprawić funkcjonowanie prawie każdego przedsiębiorstwa. Oto korzyści, z którymi się wiąże.

Kontrola pracowników
Jak sama nazwa wskazuje, system kontroli czasu pracy zezwala na... skuteczniejszą kontrolę swoich pracowników. ewidencja czasu pracy Jesteśmy w stanie w mgnieniu oka określić, kto obecnie przebywa w budynku naszej działalności, kto jest w trakcie służbowego wyjazdu i kto nie przyszedł dzisiaj do firmy. Dodatkowo bardzo łatwo zarejestrować w taki sposób pracowników notorycznie się spóźniających. Dzięki temu możemy przedsięwziąć odpowiednie kroki i usprawnić tym samym działanie całego przedsiębiorstwa.

Rozliczanie czasu pracy
Automatyczna rejestracja czasu pracy to także duże ułatwienie w kwestii rozliczania przepracowanych godzin. W związku z tym, że wszystko odbywa się w postaci elektronicznej, skutecznie ograniczamy w ten sposób tzw. papierkową robotę, oszczędzając przy tym środki firmy. system rejestracji czasu pracy Wielką zaletą komputerów jest zaś ich nieomylność, dzięki czemu otrzymujemy gwarancję dobrze wykonanych obliczeń.

Opracowywanie grafików
Niemal każdy nowoczesny system RCP (rejestracji czasu pracy) umożliwia dostęp do szeregu przydatnych narzędzi. Podstawową funkcją jednego z nich jest automatyczne opracowywanie grafików dla pracowników naszego przedsiębiorstwa.

Automatyczne raporty
Kontrola czasu pracy nierozerwalnie łączy się z gromadzeniem ogromnej ilości informacji. Mogą one pozostać następnie automatycznie opracowane (m.in. przy pomocy metod statystycznych), co z kolei podsunie nam na pomysły na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]